Home arrow Over OIZ arrow Jubileum
Jubileumcongres OIZ 10 jaar

Op donderdag 10 mei jl. vierde de vereniging van ICT-leveranciers in de Zorg (OIZ) haar 10 jarig bestaan met een feestelijk congres in Corpus in Oegstgeest.

Ruim 60 leden en bijna het volledige oprichtingsbestuur waren naar Oegstgeest gekomen om dit lustrum mee te vieren. In het Corpus museum maak je als bezoeker een reis door het 33 meter hoge menselijk lichaam. De mens werd van binnenuit beleefd door te zien, te voelen, te ruiken en te horen. Uitgelegd werd hoe het menselijk lichaam werkt en welke rol gezond eten, gezond leven en veel bewegen hierbij een belangrijke rol spelen.

Aansluitend was het jubileumcongres met een viertal sprekers. Voorzitter Hans ter Brake opende het congres met een paar gevatte opmerkingen over de afgelopen tien jaar en de plannen voor de toekomst. Verwijzing naar presentatie Hans (Welkom). Leo Ottes, senior adviseur Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) trapte als gastspreker het spits af. Al in 1990 adviseerde de RvZ om standaarden voor gegevensuitwisseling vast te stellen. Het verschil in semantiek, datamodellen en coderingen tussen de 5 HISsen gaf hilarische conclusies. Leo Ottes keek naar de toekomst; de vergrijzing, de toename van de zorgvraag en de afname van de beroepsbevolking. Zelfmanagement, Health-apps, ketenzorg en de verlaging van de administratieve lasten.

Met een Prezi-presentatie Dokters en ICT: verleden, heden en toekomst gaf KNO-arts Markus Oei (Flevoziekenhuis) een visie op o.a. de samenwerking tussen ICT-ers en artsen. Hij stelde de volgende vraag aan de zaal:

Wat vindt u van de samenwerking tussen dokters en ICT anno 2012?

  • a) Gaat prima, nauwelijks problemen
  • b) Is te doen, maar kan veel beter
  • c) Slecht, dokters zijn een noodzakelijk kwaad.

De zaal antwoordde veel b) en een enkele c). Markus Oei wist te vertellen dat als deze vraag aan dokters gesteld werd over ICTers dat hetzelfde antwoord gegeven werd.

Conclusie was dat bij E-health standaardisatie belangrijk is en dat we moeten kijken wat er vandaag en morgen kan en dat de toekomst vanzelf komt.

Na een korte pauze kreeg Jan Christiaan Huysman, Manager Zorg-IT Vernieuwing in het UMC Utrecht het woord. Hij ging in op wat Zorg-ICT voor een academisch ziekenhuis betekent in het algemeen en het UMCU in het bijzonder, waar een groot EPD-programma loopt. De tweede fase is zojuist van start gegaan en kent zeker nog de nodige uitdagingen.

Tenslotte wist Cynthia Vogeler, programma directeur NPCF het publiek te boeien met het belang van de inzet van Zorg-ICT vanuit het perspectief van de patiënt. De patiënt wil inzicht, betrokkenheid en veiligheid. Ook hier bleek samenwerking met de patiënt en standaardisatie weer van groot belang. Dit werd geïllustreerd met een aantal prachtige foto’s van (gestandaardiseerde) zeecontainers.

Ter afsluiting van het congres verzorgde Richard de Hoop van De Hoop Entertrainment een bijzonder muzikaal optreden waar hij de eigenschappen van enkele instrumenten aan de orde stelde. Richard de Hoop gebruikt muziek als metafoor. Hij heeft de teamrollen van de Britse onderzoeker en hoogleraar Meriderth Belbin als uitgangspunt genomen en een vertaalslag gemaakt naar muziekinstrumenten. Als individu speel je over het algemeen zo’n twee tot drie rollen die op het gebied van samenwerken het beste bij je karakter passen. Het zijn voorkeursrollen die je in de loop van je leven (meestal onbewust) hebt ontwikkeld. Om goed samen te werken, zou je van alle instrumenten er een paar in je team moeten hebben. Bij de afsluiting stond de hele zaal te swingen en te zingen. Het was een daverend succes.

Gedurende de dag was er een Twitterfountain; ruim 1.200 unieke mensen ontvingen bijna 10.000 impressies.

Zoals na iedere bijeenkomst van de OIZ was ter afsluiting een netwerkdiner. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nagepraat over een succesvolle dag en show.

Fotoimpressie

 

Agenda


ALV OIZ 2015

d.d. 28 mei 2015

NBC, NIeuwegein


HL7 University cursussen 2015

Lees meer »


IHE Acadamy 2015

Lees meer »