2.6 CBO
Centraal Begeleidings Orgaan - Kwaliteitsinstituut voor de zorg
Het CBO zet zich al ruim 30 jaar als referentie- en kennisinstituut en als implementatiecentrum met hart en ziel in voor het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg.
E-mail:cbo@cbo.nl
Noot: op 05/10/2010 kondigde het CBO aan failissement te hebben aangevraagd. Zie deze link.